HP LaserJet P2015 Printer series - Drukas kvalitātes iestatījumi

background image

Drukas kvalitātes iestatījumi

Izmantojot drukas kvalitātes iestatījumus, var mainīt drukas izšķirtspēju un tonera lietojumu.

Lai mainītu drukas kvalitātes iestatījumus, rīkojieties šādi:

1.

Atveriet printera logu Properties (Rekvizīti) (vai Printing Preferences (Drukāšanas preferences)
operētājsistēmās Windows 2000 un XP). Norādījumus skatiet sadaļā

Windows printera draivera

konfigurēšana

vai

Macintosh printera draivera konfigurēšana

.

2.

Zīmnē Paper/Quality (Papīrs/kvalitāte) zīmnē vai Finishing (Pēcapdare) zīmnē (Paper Type/
Quality
(Papīra veids/kvalitāte) zīmnē dažiem Mac draiveriem), atlasiet vēlamo drukas kvalitātes
iestatījumu. Ir pieejamas šādas iespējas:

1200 dpi: atlasot iespēju ProRes 1200, tiks nodrošināta sīku detaļu izdruka ar 1200 x 1200 dpi
izšķirtspēju.

1200 dpi faktiskā izdruku kvalitāte: šis iestatījums nodrošina 1200 dpi faktisko izdrukas
kvalitāti, izmantojot FastRes 1200.

600 dpi: šis iestatījums nodrošina 600 x 600 dpi izdrukas ar tehnoloģiju Resolution
Enhancement (REt) uzlabotai teksta kvalitātei.

EconoMode (Ekonomiskais režīms): teksts tiek drukāts, izmantojot mazāk tonera. Šis
iestatījums ir noderīgs, drukājot melnrakstus. Šo iespēju var ieslēgt neatkarīgi no citiem
drukas kvalitātes iestatījumiem. Papildu informāciju skatiet sadaļā

Ekonomiskais režīms

.

Piezīme:

Ne visas printera iespējas ir pieejamas visos draiveros vai operētājsistēmās.

Informāciju par draivera iespējām skatiet printera (draivera) Properties (Rekvizīti) tiešsaistes
palīdzībā.

LVWW

Drukas kvalitātes iestatījumi

27