HP LaserJet P2015 Printer series - Printera pieslēgšana tīklam

background image

Printera pieslēgšana tīklam

Lai nodrošinātu tīklu iespējas HP LaserJet P2015 sērijas printeriem, nepieciešami šādi priekšmeti:

Vadu tīkls darba kārtībā

Ethernet kabelis CAT-5

Lai savienotu printeri ar tīklu, rīkojieties šādi:

1.

Pievienojiet Ethernet kabeli CAT-5 brīvam Ethernet centrmezgla vai maršrutētāja portam.

LVWW

Printera savienojumi

11

background image

2.

Pievienojiet Ethernet kabeli Ethernet portam printera aizmugurē.

3.

Pārbaudiet, vai printera aizmugurē tiek iedegts kāds no tīkla indikatoriem (10 vai 100), kas atrodas
uz tīkla porta.

4.

Izdrukājiet tīkla konfigurācijas lapu: kad printeris ir gatavības stāvoklī, nospiediet un 5 sekundes
turiet nospiestu pogu

Go

(Aiziet!). Tīkla konfigurācijas lapa tiek izdrukāta automātiski kopā ar

printera konfigurācijas lapu.

Piezīme:

Lai atrisinātu ar tīkla savienojumiem saistītas problēmas, skatiet

Tīkla uzstādīšanas

problēmu risināšana

.