HP LaserJet P2015 Printer series - Macintosh printera draivera konfigurēšana

background image

Macintosh printera draivera konfigurēšana

Lai atvērtu Macintosh printera draiveri datorā, izmantojiet vienu no šīm metodēm:

LVWW

Programmatūra Macintosh sistēmā

15

background image

Operētājsistēma

Lai mainītu drukas
iestatījumus visiem tiem
drukas darbiem, kas tiek
veikti, līdz tiek aizvērta
lietojumprogramma

Lai mainītu drukas darbu
noklusētos iestatījumus
(piemēram, pēc noklusējuma
iestatītu iespēju drukāt uz
abām pusēm)

Lai mainītu konfigurācijas
iestatījumus (piemēram,
pievienotu papīra padevi vai
aktivizētu/deaktivizētu
manuālās drukāšanas iespēju
uz abām pusēm)

Macintosh OS X
V10.2.8, V10.3.9,
V10.4.3

1.

Izvēlnē File (Fails)
noklikšķiniet uz Print
(Drukāt).

2.

Mainiet uznirstošo izvēļņu
iestatījumus atbilstoši
savām vajadzībām.

1.

Izvēlnē File (Fails)
noklikšķiniet uz Print
(Drukāt).

2.

Mainiet uznirstošo izvēļņu
iestatījumus atbilstoši
savām vajadzībām.

3.

Uznirstošajā izvēlnē
Presets (Sākotnējie
iestatījumi) noklikšķiniet
uz Save as (Saglabāt kā)
un ierakstiet sākotnējā
iestatījuma nosaukumu.

Šie iestatījumi tiek saglabāti
izvēlnē Presets (Sākotnējie
iestatījumi). Lai izmantotu jaunos
iestatījumus, katru reizi atverot
lietojumprogrammu un drukājot,
ir jāatlasa sākotnējā iestatījuma
opcija.

1.

Atveriet Printer Setup
Utility
(Printera
uzstādīšanas utilīta),
cietajā diskā atverot
Applications
(Lietojumprogrammas),
noklikšķinot uz Utilities un
veicot dubultklikšķi uz
Printer Setup Utility
(Printera uzstādīšanas
utilīta).

2.

Noklikšķiniet uz drukas
uzdevumu rindas.

3.

Izvēlnē Printers (Printeri)
noklikšķiniet uz Show Info
(Parādīt informāciju).

4.

Noklikšķiniet uz izvēlnes
Installable Options
(Instalējamās iespējas).