HP LaserJet P2015 Printer series - Brīdinājumi

background image

Brīdinājumi

Mapē HP ToolboxFX Alerts (Trauksmes signāli) ir saites uz šādām galvenajām lapām:

Set up Status Alerts (Stāvokļa trauksmes signālu uzstādīšana). Var uzstādīt, lai HP ToolboxFX
ar uznirstošajiem brīdinājumiem informē par dažādiem notikumiem, piemēram, par mazu tonera
daudzumu.

Set up E-mail Alerts (E-pasta trauksmes signālu uzstādīšana). Var uzstādīt, lai HP ToolboxFX ar
e-pasta ziņojumiem informē par noteiktiem notikumiem, piemēram, par mazu tonera daudzumu.