HP LaserJet P2015 Printer series - Drukas iestatījumi

background image

Drukas iestatījumi

HP ToolboxFX zīmnē Print Settings (Drukas iestatījumi) ir saites uz šādām galvenajām lapām:

Printing (Drukāšana). Maina drukas noklusējuma iestatījumus, piemēram, kopiju skaitu un papīra
orientāciju.

PCL 5e. Parāda PCL 5e iestatījumus, varat tos mainīt.

PCL 6. Parāda PCL 6 iestatījumus, varat tos mainīt.

PostScript. Parāda HP postscript level 3 emulācijas iestatījumus, varat tos mainīt.

50

Nodaļa 6 Pārvaldība un uzturēšana

LVWW