HP LaserJet P2015 Printer series - Darbs ar papīru

background image

Darbs ar papīru

Lai konfigurētu noklusējuma iestatījumus, izmantojiet HP ToolboxFX iespējas darbam ar papīru.

Ja printerī ir beidzies apdrukājamais materiāls, rīkojieties kādā no šiem veidiem:

Izvēlieties iespēju Wait For Paper To Be Loaded (Gaidiet, līdz tiks ievietots papīrs).

Nolaižamajā sarakstā Paper out action (Papīra izvade) atlasiet Cancel (Atcelt), lai atceltu drukas
uzdevumu.

Nolaižamajā sarakstā override (ignorēt) atlasiet Paper out time (Papīra izvades laiks), lai nosūtītu
drukas uzdevumu uz citu papīra padevi.

Laukā Paper out time (Papīra izvades laiks) tiek norādīts, cik ilgi printeris gaida, pirms rīkoties saskaņā
ar jūsu atlasītajām iespējām. Var izvēlēties no 0 līdz 3600 sekundēm.

Piezīme:

Lai saglabātu veiktās izmaiņas, noklikšķiniet uz Apply (Lietot).

LVWW

HP ToolboxFX

49