HP LaserJet P2015 Printer series - Drukas kvalitāte

background image

Drukas kvalitāte

Lai uzlabotu drukas darbu izskatu, izmantojiet HP ToolboxFX drukas kvalitātes iespējas.

Resolution (Izšķirtspēja). Kvalitatīviem drukas darbiem izvēlieties izšķirtspēju 600, un augstākas
kvalitātes drukas darbiem izvēlieties Fast Res 1200. Augstākās kvalitātes drukas darbiem atlasiet
ProRes 1200 (tādējādi palielinās drukāšanas laiks).

REt. Aktivizējiet REt, lai uzlabotu drukas kvalitāti.

Print Density (Drukas blīvums). Jo lielāks ir izvēlētais skaitlis, jo lielāks ir drukas blīvums. Jo
izvēlētais skaitlis ir mazāks, jo mazāks ir drukas blīvums.

EconoMode (Ekonomiskais režīms). EconoMode iespēja nodrošina mazāku tonera patēriņu uz
vienu lappusi. Šī iespēja var pagarināt drukas kasetnes kalpošanas laiku un samazināt lappuses
izmaksas. Tai pašā laikā tā samazina drukas kvalitāti. Izdrukātais attēls ir gaišāks, bet tas atbilst
melnrakstu vai korektūru prasībām. HP neiesaka izmantot ekonomisko režīmu visu laiku. Papildu
informāciju skatiet sadaļā

Ekonomiskais režīms

.

Piezīme:

Lai saglabātu veiktās izmaiņas, noklikšķiniet uz Apply (Lietot).