HP LaserJet P2015 Printer series - Papīra veidi

background image

Papīra veidi

Lai konfigurētu drukas režīmus, kas atbilstu dažādiem apdrukājamā materiāla veidiem, izmantojiet
HP ToolboxFX Paper types (Papīra veidi) opcijas. Ja atlasāt RESTORE MODES (ATJAUNOŠANAS
REŽĪMI), visiem režīmiem tiek atgriezti sākotnējie iestatījumi.

Piezīme:

Lai saglabātu veiktās izmaiņas, noklikšķiniet uz Apply (Lietot).