HP LaserJet P2015 Printer series - Palīdzība

background image

Palīdzība

Mapē HP ToolboxFX Help (Palīdzība) ir saites uz šādām galvenajām lapām:

Troubleshooting (Problēmu novēršana). Drukā problēmu novēršanas lapu un tīra printeri.

How Do I? (Kā peveikt?). Palīdzība specifisku uzdevumu veikšanai.

Animated Demonstrations (Animētās demonstrācijas).

48

Nodaļa 6 Pārvaldība un uzturēšana

LVWW

background image

User Guide (Lietotāja rokasgrāmata). Parāda informāciju par printera izmantošanu, garantijām,
specifikācijām un atbalstu. Lietotāja rokasgrāmata ir pieejama .HTML un .PDF formātā.

Readme. Parāda svarīgu informāciju par printeri, kas nav atrodama lietotāja rokasgrāmatā.