HP LaserJet P2015 Printer series - Stāvoklis

background image

Stāvoklis

Mapē HP ToolboxFX Status (Stāvoklis) ir saites uz šādām galvenajām lapām:

Device Status (Ierīces statuss). Parāda printera statusa informāciju. Šī lapa informē par printera
darbības stāvokļiem, tādiem kā papīra iesprūšana vai padeves iztukšošanās. Pēc tam, kad
problēma ir novērsta, noklikšķiniet uz pogas Refresh (Atsvaidzināt), lai atjauninātu printera
stāvokli.

Supplies status (Izejmateriālu stāvoklis). Parāda detalizētu informāciju par izejmateriāliem,
piemēram, drukas kasetnē atlikušā tonera daudzumu procentos un lappušu skaitu, kas ir
izdrukātas ar šo kasetni. Šī lapa piedāvā arī saites izejmateriālu pasūtīšanai un otrreizējās
pārstrādes informācijas atrašanai.

LVWW

HP ToolboxFX

47

background image

Device Configuration (Ierīces konfigurācija). Parāda detalizētu informāciju par pašreizējo printera
konfigurāciju, piemēram, uzstādītās atmiņas daudzumu un to, vai ir uzstādīta papildu papīra
padeve.

Network Configuration (Tīkla konfigurācija). Parāda detalizētu informāciju par pašreizējo tīkla
konfigurāciju, piemēram, IP adresi un tīkla stāvokli.

Print Info Pages (Drukāt informācijas lapas). Drukā konfigurācijas lapu un dažas citas informācijas
lapas, kas ir pieejamas par šo printeri, piemēram, izejmateriālu stāvokļa informācijas lapu un
demonstrācijas lapu

Event Log (Notikumu reģistrācijas žurnāls). Parāda četru kolonnu tabulu, kurā redzami printera
notikumi un kļūdu kodi. Lappušu skaita kolonnā redzamais skaitlis ir kopējais lappušu skaits, kuras
printeris bija izdrukājis, pirms radās kļūda. Notikumu žurnālā redzams īss kļūdas apraksts.