HP LaserJet P2015 Printer series - Iebūvētais Web serveris

background image

Iebūvētais Web serveris

Iebūvētais Web serveris ļauj apskatīt printera un tīkla stāvokli un pārvaldīt drukāšanas funkcijas no
datora, nevis no printera vadības paneļa. Zemāk sniegti iebūvētā Web servera iespēju piemēri:

Parāda printera stāvokļa informāciju

Parāda un izdrukā iekšējās lapas

Nosaka visu izejmateriālu atlikušo kalpošanas laiku un piedāvā iespēju pasūtīt jaunus

Piedāvā iespēju uzstādīt katrā padevē ievietota apdrukājamā materiāla veidu un izmēru

Parāda padevju konfigurāciju, piedāvā iespēju to mainīt

Parāda printera noklusētos konfigurācijas iestatījumus un piedāvā iespēju tos mainīt

Parāda tīkla konfigurāciju un piedāvā iespēju to mainīt

Iebūvētajam Web serverim ir tādas pašas funkcijas kā HP ToolboxFX Advanced Printer Settings
(Papildu printera iestatījumi) sekcijai. Galvenās atšķirības iebūvētā Web servera un HP ToolboxFX
izmantošanā ir šādas:

Datorā nav jāinstalē programmatūra. Jāizmanto tikai viena no šīm atbalstītajām Web
pārlūkprogrammām:

Internet Explorer 6.0 (un jaunāka)

Netscape Navigator 7.0 (un jaunāka)

Firefox 1.0 (un jaunāka)

Mozilla 1.6 (un jaunāka)

Opera 7.0 (un jaunāka)

Safari 1.2 (un jaunāka)

Konqueror 3.2 (un jaunāka)

Iebūvētais Web serveris ir pieejams sešpadsmit valodās.

Iebūvētais Web serveris neuztur e-pasta un stāvokļa brīdinājuma signālus.

Iebūvētais Web serveris darbojas tad, kad printeris ir savienots ar tīklu uz TCP/IP bāzes. Iebūvētais
Web serveris neatbalsta uz IPX bāzētus printera savienojumus.

Piezīme:

Lai atvērtu un izmantotu iebūvēto Web serveri, interneta pieslēgums nav

nepieciešams. Tomēr, ja noklikšķina uz kādas lapas saites, interneta pieslēgumam ir jābūt, lai
varētu atvērt attiecīgo Web vietu.