HP LaserJet P2015 Printer series - Zīmne Settings (Iestatījumi)

background image

Zīmne Settings (Iestatījumi)

Šī zīmne ļauj konfigurēt printeri no datora. Ja printeris ir tīklā, pirms iestatījumu mainīšanas šajā zīmnē
ir jākonsultējas ar printera administratoru.

Zīmnei Settings (Iestatījumi) ir šādas lapas:

Device information (Informācija par iekārtu). Parāda pamatinformāciju par printeri un piedāvā
iespēju to mainīt.

Paper handling (Darbs ar papīru). Parāda iestatījumus papīra padevēm un piedāvā iespēju tos
mainīt.

Printing (Drukāšana). Parāda printera standarta iestatījumus un piedāvā iespēju tos mainīt.

PCL 5e. Parāda PCL fontu informāciju un piedāvā iespēju to mainīt.

PostScript. Parāda HP postscript level 3 emulācijas kļūdu iestatījumus un piedāvā iespēju tos
mainīt.

Print Quality (Drukas kvalitāte). Parāda drukas kvalitātes iestatījumus un piedāvā iespēju tos
mainīt.

Paper Types (Papīra veidi). Parāda drukas režīmus dažādiem drukas materiāliem un piedāvā
iespēju tos mainīt.

System Setup (Uzstādīšana). Parāda sistēmas informāciju un piedāvā iespēju to mainīt.

Service (Serviss). Ieslēdz tīrīšanas režīmu.

LVWW

Iebūvētais Web serveris

53