HP LaserJet P2015 Printer series - Ievilcējruļļa tīrīšana (2. papīra padevei)

background image

Ievilcējruļļa tīrīšana (2. papīra padevei)

Ja vēlaties notīrīt 2. papīra padeves ievilcējrulli, rīkojieties šādi:

1.

Atvienojiet barošanas vadu no printera un ļaujiet printerim atdzist.

2.

Nospiediet drukas kasetnes vāka pogu un izņemiet drukas kasetni no printera.

3.

Izņemiet 2. papīra padevi.

64

Nodaļa 6 Pārvaldība un uzturēšana

LVWW

background image

4.

Atveriet automātiskās divpusējās drukas ceļa vāku printera priekšpusē (tikai
HP LaserJet P2015d, HP LaserJet P2015dn un HP LaserJet P2015x printeriem).

5.

Novietojiet printeri uz darba virsmas ar priekšpusi uz augšu.

6.

Pavelciet baltos fiksatorus uz āru un pagrieziet tos uz augšu.

LVWW

Ievilcējruļļa tīrīšana (2. papīra padevei)

65

background image

7.

Pabīdiet labo fiksatoru pa labi un atstājiet to šajā pozīcijā visas procedūras laikā.

8.

Pabīdiet ievilcējruļļa mezglu pa labi un noņemiet kreisā gala uzmavu.

66

Nodaļa 6 Pārvaldība un uzturēšana

LVWW

background image

9.

Izņemiet ievilcējrulli.

10.

Viegli samitriniet ar ūdeni drāniņu bez plūksnām un noberziet rulli.

11.

Ar sausu drāniņu bez plūksnām noslaukiet ievilcējrulli, lai notīrītu atmirkušos netīrumus.

12.

Ļaujiet ievilcējrullim pilnībā nožūt.

LVWW

Ievilcējruļļa tīrīšana (2. papīra padevei)

67

background image

13.

Ielieciet jaunā ievilcējruļļa kreiso galu kreisajā ligzdā (1) un labo galu (ar robiem uz ass) ielieciet
labajā ligzdā (2).

14.

Uzlieciet gala uzmavu uz ass kreisajā pusē, pabīdiet gala uzmavu pa labi un pagrieziet fiksatoru
uz leju savā vietā.

15.

Pagrieziet asi, līdz zobi saķeras un ass ar klikšķi ievietojas.

16.

Pabīdiet labo fiksatoru pa kreisi un pagrieziet to uz leju savā vietā.

17.

Novietojiet printeri uz darba virsmas ar augšpusi uz augšu.

68

Nodaļa 6 Pārvaldība un uzturēšana

LVWW

background image

18.

Aizveriet automātiskās divpusējās drukas moduļa vāku.

19.

Ielieciet atpakaļ drukas kasetni un aizveriet drukas kasetnes vāku.

20.

Pievienojiet printeri strāvas padevei un ieslēdziet.

LVWW

Ievilcējruļļa tīrīšana (2. papīra padevei)

69