HP LaserJet P2015 Printer series - Drukas kasetnes vietas tīrīšana

background image

Drukas kasetnes vietas tīrīšana

Drukas kasetnes vieta nav jātīra bieži. Tomēr šāda tīrīšana var uzlabot izdruku kvalitāti.

BRĪDINĀJUMS!

Pirms printera tīrīšanas atslēdziet printeri, atvienojot barošanas vadu un

ļaujiet printerim atdzist.

1.

Nospiediet drukas kasetnes vāku un izņemiet drukas kasetni no printera.

UZMANĪBU!

Neaiztieciet ar rokām melno pārneses rulli printera iekšienē. To aiztiekot,

varat sabojāt printeri.

UZMANĪBU!

Lai izvairītos no bojājumiem, nepakļaujiet drukas kasetni gaismas iedarbībai.

Pārklājiet to ar papīra lapu.

58

Nodaļa 6 Pārvaldība un uzturēšana

LVWW

background image

2.

Ar sausu drāniņu bez plūksnām izslaukiet visu lieko no apdrukājamo materiālu ceļa un drukas
kasetnes iedobuma.

3.

Ielieciet atpakaļ drukas kasetni un aizveriet drukas kasetnes vāku.

4.

Pievienojiet atpakaļ printera barošanas vadu.