HP LaserJet P2015 Printer series - Papīrs un citi apdrukājamie materiāli

background image

Papīrs un citi apdrukājamie materiāli

HP LaserJet P2015 sērijas printeros var izmantot dažādus papīra un citu apdrukājamo materiālu veidus
atbilstoši šajā rokasgrāmatā izklāstītajiem norādījumiem. Apdrukājamie materiāli, kas neatbilst
norādījumiem, var radīt šādas problēmas:

Slikta drukas kvalitāte

Biežāka apdrukājamā materiāla iestrēgšana

Priekšlaicīgs printera nolietojums, kura novēršanai nepieciešams remonts

Lai sasniegtu vislabākos rezultātus, izmantojiet tikai HP markas papīru un apdrukājamo materiālu.
Hewlett-Packard Company neiesaka izmantot citu ražotāju materiālus. Tā kā tie nav HP produkti, HP
nevar ietekmēt vai kontrolēt to kvalitāti.

Ir iespējams, ka apdrukājamie materiāli atbilst visiem norādījumiem, kas izklāstīti šajā lietotāja
rokasgrāmatā, tomēr rezultāti nav apmierinoši. Tā var būt nepareizas apiešanās, neatbilstošas
temperatūras vai mitruma līmeņa vai kāda cita faktora sekas, ko Hewlett-Packard nespēj kontrolēt.

Pirms iegādājaties apdrukājamo materiālu lielā daudzumā, pārbaudiet to un pārliecinieties, vai tas atbilst
šajā lietotāja rokasgrāmatā un rokasgrāmatā HP LaserJet printer family print media guide norādītajām
prasībām. Šos norādījumus var lejupielādēt no Web vietas

http://www.hp.com/support/ljpaperguide/

.

Papildu informāciju par norādījumu pasūtīšanu skatiet

Izejmateriālu un piederumu pasūtīšana

.

UZMANĪBU!

Hewlett-Packard prasībām neatbilstoša apdrukājamā materiāla izmantošana var

radīt printera darbības traucējumus un nepieciešamību to remontēt. Šāda remonta izdevumus
nesedz Hewlett-Packard garantija vai apkalpošanas vienošanās noteikumi.

LVWW

17