HP LaserJet P2015 Printer series - Drukas kvalitātes optimizēšana apdrukājamo materiālu veidiem

background image

Drukas kvalitātes optimizēšana apdrukājamo materiālu

veidiem

HP LaserJet P2015 sērijas printeri nodrošina vairākus drukas režīmus, kas ļauj iekārtai piemēroties
drukājamiem materiāliem. Drukas režīmus var mainīt programmas HP ToolboxFX printera draivera
zīmnē Paper (Papīrs) vai iebūvētajā interneta serverī.

Piezīme:

Izmantojot režīmu CARDSTOCK (Kartīšu), ENVELOPE (Aploksnes), LABEL

(Uzlīmes) vai ROUGH (Grubuļains papīrs), starp izdrukām printeris uz brīdi apstājas un minūtē
izdrukāto lappušu skaits samazinās.

Tabula 4-1

Draivera drukas režīmi

Režīms

Apdrukājamā materiāla veids

PLAIN (Parastais papīrs)

No 75 līdz 104 g/m

2

LIGHT (Viegls papīrs)

Mazāk nekā 75 g/m

2

HEAVY (Smags papīrs)

No 90 līdz 105 g/m

2

CARDSTOCK (Kartītes)

kartītes vai biezs materiāls

TRANSPARENCY (Caurspīdīgās filmas)

4-mil, 0,1 monohromās caurspīdīgās plēves (OHT)

ENVELOPE (Aploksnes)

Standarta HP LaserJet aploksnes

LABEL (Uzlīmes)

Standarta HP LaserJet uzlīmes

BOND (Vērtszīmju papīrs)

Vērtszīmju papīrs

ROUGH (Grubuļains papīrs)

Grubuļains papīrs

18

Nodaļa 4 Papīrs un citi apdrukājamie materiāli

LVWW