HP LaserJet P2015 Printer series - DIMM atmiņas uzstādīšana

background image

DIMM atmiņas uzstādīšana

Ja pievieno atmiņu (tikai RAM) HP LaserJet P2015 sērijas printerim, var drukāt daudz sarežģītākus
drukas darbus.

Lai uzstādītu DIMM, izpildiet šos norādījumus:

UZMANĪBU!

Darbojoties ar DIMM (atmiņa) bez iezemētas antistatiskās aproces, var DIMM

sabojāt. Pieskarieties pie jebkuras printera vai citas iezemētas iekārtas metāliskas daļas pirms
DIMM aizskaršanas.

1.

Izslēdziet printeri ar barošanas slēdzi un atvienojiet visus printerim pievienotos kabeļus un vadus.

2.

Atveriet DIMM vāku.

3.

Izņemiet DIMM no antistatiskā iepakojuma, satverot to aiz augšējās malas.

114

Pielikums A Pielikums par piederumiem un izejmateriāliem

LVWW

background image

4.

Ievietojiet DIMM tai paredzētajā vietā ar zelta krāsas kontaktiem vērstiem uz augšu un iespiediet
to, līdz metāla saturošie fiksatori noklikšķ.

LVWW

DIMM (atmiņa vai fonts)

115

background image

5.

Aizveriet DIMM vāku.

6.

Pievienojiet printerim visus kabeļus un vadus un ieslēdziet printeri ar barošanas slēdzi.