HP LaserJet P2015 Printer series - DIMM izņemšana

background image

DIMM izņemšana

Lai izņemtu DIMM, izpildiet šos norādījumus:

UZMANĪBU!

Darbojoties ar DIMM (atmiņa) bez iezemētas antistatiskās aproces, var DIMM

sabojāt. Pieskarieties pie jebkuras printera vai citas iezemētas iekārtas metāliskas daļas pirms
DIMM aizskaršanas.

1.

Izslēdziet printeri ar barošanas slēdzi un atvienojiet visus printerim pievienotos kabeļus un vadus.

116

Pielikums A Pielikums par piederumiem un izejmateriāliem

LVWW

background image

2.

Atveriet DIMM vāku.

3.

Atbrīvojiet DIMM fiksatorus, atbīdot tos uz ārpusi.

LVWW

DIMM (atmiņa vai fonts)

117

background image

4.

Satveriet DIMM aiz apakšējās malas, uzmanīgi velciet to ārā un izņemiet no printera.

Piezīme:

Noglabājiet DIMM antistatiskajā iepakojumā.

5.

Aizveriet DIMM vāku.

6.

Pievienojiet printerim visus kabeļus un vadus un ieslēdziet printeri ar barošanas slēdzi.

118

Pielikums A Pielikums par piederumiem un izejmateriāliem

LVWW

background image

B