HP LaserJet P2015 Printer series - DIMM uzstādīšanas pārbaude

background image

DIMM uzstādīšanas pārbaude

Lai pārbaudītu DIMM uzstādīšanu, izdrukājiet konfigurācijas lapu un pārbaudiet kopējo atmiņas apjomu,
kas uzrādīts lapā. Papildu informāciju sk. sadaļā

Printera informācijas lapas

.

Ja vadības paneļa visi indikatori mirgo, DIMM uzstādīšana nav bijusi veiksmīga. Izņemiet DIMM un
uzstādiet to vēlreiz.