HP LaserJet P2015 Printer series - HP politika saistībā ar drukas kasetnēm, ko nav ražojusi HP

background image

HP politika saistībā ar drukas kasetnēm, ko nav ražojusi HP

Hewlett-Packard Company neiesaka izmantot drukas kasetnes, ko nav ražojusi HP, neatkarīgi no tā,
vai šīs kasetnes ir jaunas, atkārtoti uzpildītas vai pārstrādātas. Tā kā tās nav HP izstrādājumi, Hewlett-
Packard nevar ietekmēt to konstrukciju vai kontrolēt to kvalitāti. Printera garantija neparedz apkalpošanu
vai remontu, kas ir nepieciešams pēc tādu drukas kasetņu izmantošanas, kas nav HP ražojums.

Piezīme:

Garantija neattiecas uz defektiem, ko izraisījusi programmatūra, interfeiss vai

detaļas, ko nav piegādājusi Hewlett-Packard.