HP LaserJet P2015 Printer series - Izejmateriālu un piederumu pasūtīšana

background image

Izejmateriālu un piederumu pasūtīšana

Printera iespējas var paplašināt ar piederumiem un izejmateriāliem, ko var iegādāties atsevišķi. Lai
nodrošinātu optimālu veiktspēju, izmantojiet piederumus un izejmateriālus, kas ir speciāli izveidoti
HP LaserJet P2015 sērijas printeriem.

HP LaserJet P2015 sērijas printeru viedās drukas izejmateriāli. Kad tiek drukāta konfigurācijas lapa,
5 sekundes turot nospiestu pogu

Go

(Aiziet!), pēc konfigurācijas lapas tiek izdrukāta izejmateriālu

stāvokļa lapa. Izejmateriālu stāvokļa lapa satur informāciju par kasetnē atlikušā tonera daudzumu,
detaļu numurus to pasūtīšanai, kā arī parāda to, vai printerī ieliktā kasetne ir autentisks HP ražojums.

Tabula A-1

Pasūtīšanas informācija

Priekšmets

Apraksts vai lietojums

Pasūtījuma numurs

Drukas izejmateriāli

HP universālais papīrs

HP zīmola papīrs
daudzveidīgai izmantošanai
(1 kaste ar 10 rīsēm,
500 loksnes katrā). Lai
pasūtītu Amerikas
Savienotajās Valstīs, zvaniet
pa tālruni 1-800-471-4701.

HPM1120

HP LaserJet papīrs

HP zīmola Premium papīrs
izmantošanai HP LaserJet
printeros (1 kaste ar 10 rīsēm,
500 loksnes katrā). Lai
pasūtītu Amerikas
Savienotajās Valstīs, zvaniet
pa tālruni 1-800-471-4701.

HPJ1124

HP LaserJet caurspīdīgās
filmas

HP zīmola caurspīdīgās
filmas izmantošanai
HP LaserJet melnbaltajos
printeros.

92296T (Letter)

92296U (A4)

Drukas kasetnes
HP LaserJet P2015 sērijas
printeriem

Viedās drukas kasetnes

Apmaiņas drukas kasetnes
HP LaserJet P2015 sērijas
printeriem.

Q7553A (kasetne 3000
lapām)

Q7553X (kasetne 7000
lapām)

Papildu dokumentācija

HP LaserJet family print
media guide

Rokasgrāmata par papīru un
citu apdrukājamo materiālu
izmantošanu HP LaserJet
printeros.

5963-7863

Piezīme:

Šo

dokumentu var
lejupielādēt no

http://www.hp.com/
support/
ljpaperguide/

.

Rezerves detaļas

1. papīra padeves ievilcējrullis Tiek izmantots, lai paņemtu

apdrukājamo materiālu no
1. papīra padeves un padotu
to tālāk printerī.

2. papīra padeves ievilcējrullis Tiek izmantots, lai paņemtu

apdrukājamo materiālu no
2. papīra padeves un padotu
to tālāk printerī.

Aprīkojums

250 lapu papīra padeve

Nodrošina papildu 250 lapu
papīra ievadu. Tas ietilpst

Q5931A

110

Pielikums A Pielikums par piederumiem un izejmateriāliem

LVWW

CB366-67901

CB366-67902

background image

Priekšmets

Apraksts vai lietojums

Pasūtījuma numurs

printera HP LaserJet P2015x
standarta aprīkojumā.

Tabula A-1

Pasūtīšanas informācija (turpinājums)

LVWW

Izejmateriālu un piederumu pasūtīšana

111