HP LaserJet P2015 Printer series - Elektrības specifikācija

background image

Elektrības specifikācija

BRĪDINĀJUMS!

Strāvas prasības ir atkarīgas no valsts/reģiona, kur printeris tiek pārdots.

Nepārveidojiet darba spriegumus. Tas var sabojāt printeri un anulēt izstrādājuma garantiju.

Tabula C-2

Printeris HP LaserJet P2015

Prasības strāvas avotam (110)

110–127 V (+/-10%), 50/60 Hz (+/-2)

Prasības strāvas avotam (220)

220–240 V (+/-10%), 50/60 Hz (+/-2 Hz)

Enerģijas patēriņš

Drukas laikā (27 lpp./min.): 325 vati (vidēji)

Gatavības (nodroses) un snaudas* režīmā: 7 vati

* Tūlītējās termofiksācijas tehnoloģija

Izslēgts: <1 vats

Nominālstrāva

4,9 ampēri pie 115 voltiem

2,9 ampēri pie 230 voltiem

Tabula C-3

Printeris HP LaserJet P2015d, printeris HP LaserJet P2015n, printeris HP LaserJet P2015x

Prasības strāvas avotam (110)

110–127 V (+/-10%), 50/60 Hz (+/-2)

Prasības strāvas avotam (220)

220–240 V (+/-10%), 50/60 Hz (+/-2 Hz)

Enerģijas patēriņš

Drukas laikā (27 lpp./min.): 325 vati (vidēji)

Gatavības (nodroses) un snaudas* režīmā: 7 vati

* Tūlītējās termofiksācijas tehnoloģija

Izslēgts: <1 vats

Nominālstrāva

4,9 ampēri pie 230 voltiem

2,9 ampēri pie 230 voltiem

Tabula C-4

Printeris HP LaserJet P2015dn

Prasības strāvas avotam (110)

110–127 V (+/-10%), 50/60 Hz (+/-2)

Prasības strāvas avotam (220)

220–240 V (+/-10%), 50/60 Hz (+/-2 Hz)

Enerģijas patēriņš

Drukas laikā (27 lpp./min.): 325 vati (vidēji)

Gatavības (nodroses) un snaudas* režīmā: 7 vati

* Tūlītējās termofiksācijas tehnoloģija

Izslēgts: <1 vats

Nominālstrāva

4,9 ampēri pie 115 voltiem

2,9 ampēri pie 230 voltiem

LVWW

Elektrības specifikācija

125

background image

Piezīme:

Vērtību pamatā ir iepriekšēji dati. Pašreizējo informāciju skatiet Web vietā

http://www.hp.com/support/ljP2015

.

Piezīme:

Norādītā jaudas vērtība ir vislielākā, kas tika izmērīta melnbaltas drukas laikā pie

standarta spriegumu vērtībām.

Piezīme:

Tūlītējās termofiksācijas dēļ noklusētais laiks, kas vajadzīgs, lai pārietu no gatavības

režīma uz snaudas režīmu un izietu no snaudas režīma, lai sāktu drukāt, ir mazāks par
10 sekundēm.

Piezīme:

Siltuma izdalīšanās gatavības režīmā ir 25 BTU/stundā.

126

Pielikums C Printera specifikācija

LVWW