HP LaserJet P2015 Printer series - Vides specifikācija

background image

Vides specifikācija

Darba vide

Printeris pievienots maiņstrāvas avotam:

Temperatūra: 10–32,5 °C

Mitrums: 20–80 procenti (bez kondensācijas)

Uzglabāšanas vide

Printeris atvienots no maiņstrāvas avota:

Temperatūra: 0–40 °C

Mitrums: 10–80 procenti (bez kondensācijas)

Piezīme:

Vērtību pamatā ir iepriekšēji dati. Pašreizējo informāciju skatiet Web vietā

http://www.hp.com/support/ljP2015

.