HP LaserJet P2015 Printer series - Apdrukājamo materiālu problēmu risināšana

background image

Apdrukājamo materiālu problēmu risināšana

Šīs problēmas, kas saistītas ar apdrukājamo materiālu izraisa drukas kvalitātes samazināšanos, papīra
iesprūšanu vai printera bojājumus.

Problēma

Iemesls

Risinājums

Slikta drukas kvalitāte vai tonera
pielipšana

Papīrs ir pārāk mitrs, pārāk rupjš, pārāk
smags, pārāk gluds vai arī ir izmantots
bojāts papīrs.

Pamēģiniet izmantot citu papīra veidu,
kura gludums ir 100–250 pēc Šefīlda un
mitruma saturs ir 4–6%.

Atbirumi, iestrēgšana vai sarullēšanās

Papīrs ir bijis nepareizi glabāts.

Glabājiet papīru guļus mitrumu
necaurlaidīgā iepakojumā.

Papīra lapu puses ir atšķirīgas.

Apgrieziet papīru otrādi.

Pārmērīga rullēšanās

Papīrs ir pārāk mitrs, tam ir nepareizs
šķiedru virziens vai pārāk īsas šķiedras

Atveriet aizmugurējo izdruku uztvērēju
vai izmantojiet garāku šķiedru papīru.

Papīra lapu puses ir atšķirīgas.

Apgrieziet papīru otrādi.

Iestrēgšana, printera sabojāšana

Papīram ir izgriezumi vai perforācijas.

Nelietojiet papīru ar izgriezumiem vai
perforāciju.

Problēmas ar padevi

Papīram ir bojātas malas.

Izmantojiet kvalitatīvu papīru, kas
paredzēts lietošanai lāzerprinteros.

Papīra lapu puses ir atšķirīgas.

Apgrieziet papīru otrādi.

Papīrs ir pārāk mitrs, pārāk rupjš, pārāk
smags, pārāk gluds, tam ir nepareizs
šķiedru virziens vai tā šķiedras ir pārāk
īsas, vai arī ir izmantots bojāts papīrs.

Pamēģiniet izmantot citu papīra veidu,
kura gludums ir 100–250 pēc Šefīlda un
mitruma saturs ir 4–6%.

Atveriet priekšējo izdruku uztvērēju vai
izmantojiet garāku šķiedru papīru.

Druka ir sašķiebta (greiza)

Apdrukājamā materiāla vadotnes,
iespējams, nav pareizi pielāgotas.

Izņemiet visu padevē palikušo materiālu,
nolīdziniet materiāla kaudzīti un
ievietojiet to atpakaļ padevē. Pielāgojiet
materiāla vadotnes izmantojamā
apdrukājamā materiāla platumam un
garumam un pamēģiniet izdrukāt vēlreiz.

Vienā paņēmienā tiek padotas vairākas
materiāla lapas.

Iespējams, apdrukājamā materiāla
padeves ir pārāk pilna.

Izņemiet no papīra padeves daļu
apdrukājamā materiāla. Sk. sadaļu

Apdrukājamā materiāla ievietošana

.

Apdrukājamais materiāls, iespējams, ir
salocīts, saburzīts vai sabojāts.

Pārliecinieties, vai apdrukājamais
materiāls nav saburzīts, salocīts vai
sabojāts. Pamēģiniet drukāt vēlreiz vai
izmantojiet citu apdrukājamo materiālu.

86

Nodaļa 7 Problēmu risināšana

LVWW

background image

Problēma

Iemesls

Risinājums

Printeris neievelk apdrukājamo
materiālu no padeves.

Printeris, iespējams, ir manuālās
padeves režīmā.

Pārbaudiet, vai printeris nav manuālās
padeves režīmā un drukājiet vēlreiz.

Ievilcējrullis, iespējams, ir netīrs vai
sabojāts.

Sazinieties ar HP klientu atbalstu.
Skatiet

Kā sazināties ar HP

vai

komplektācijā iekļauto atbalsta
informācijas lapu.

Papīra garuma pielāgojums 2. papīra
padevē vai 3. papildu papīra padevē ir
iestatīts lielāks nekā apdrukājamā
materiāla formāts.

Pielāgojiet garumu atbilstoši
apdrukājamā materiāla garumam.

Ja tiek izmantota automātiskās
divpusējās drukas iespēja, printeris
neizmanto padevē esošo apdrukājamo
materiālu.

Automātiskās divpusējās drukas moduļa
materiāla izmēru pārslēgā nav iestatīti
atbilstošie lapas izmēri.

Nospiediet materiāla izmēru pārslēgu
Letter vai Legal papīra gadījumā.
Pavelciet materiāla izmēru pārslēgu uz
āru, ja izmantojat A4 formāta papīru.
Informāciju par automātiskās divpusējās
drukas moduļa materiāla izmēru
pārslēgu skatiet

Izstrādājuma

komponenti

.

LVWW

Apdrukājamo materiālu problēmu risināšana

87