HP LaserJet P2015 Printer series - Šķība izdruka

background image

Šķība izdruka

Pārliecinieties, vai apdrukājamais materiāls ir ielikts
pareizi un materiāla vadotnes nav pārāk ciešas vai pārāk
vaļīgas. Papildu informāciju skatiet sadaļā

Apdrukājamā

materiāla ievietošana

.

Ievades atvilktne, iespējams, ir pārāk pilna. Papildu
informāciju skatiet sadaļā

Apdrukājamā materiāla

ievietošana

.

Pārbaudiet apdrukājamā materiāla veidu un kvalitāti.
Papildu informāciju skatiet sadaļā

Papīrs un citi

apdrukājamie materiāli

.