HP LaserJet P2015 Printer series - Gaiša vai izbālējusi druka

background image

Gaiša vai izbālējusi druka

Drukas kasetne ir gandrīz tukša.

Iespējams, ka apdrukājamais materiāls neatbilst Hewlett-
Packard specifikācijai (piemēram, materiāls ir pārāk mitrs
vai pārāk rupjš). Papildu informāciju skatiet sadaļā

Papīrs

un citi apdrukājamie materiāli

.

Ja visa lappuse ir pārāk gaiša, iespējams, drukas blīvums
ir pielāgots par mazu vai ir ieslēgts ekonomiskais režīms.
Pielāgojiet drukas blīvumu un printera rekvizītos
deaktivizējiet ekonomisko režīmu. Papildu informāciju
skatiet sadaļā

Tonera taupīšana

.