HP LaserJet P2015 Printer series - Izsmērēts toneris

background image

Izsmērēts toneris

Ja tonera smērējumi ir uz apdrukājamā materiāla
priekšējās malas, iespējams, ir netīras materiāla
vadotnes. Noslaukiet materiāla vadotnes ar sausu
drāniņu bez plūksnām. Papildu informāciju skatiet
sadaļā

Printera tīrīšana

.

Pārbaudiet apdrukājamā materiāla veidu un kvalitāti.

Pamēģiniet ar jaunu HP drukas kasetni. Norādījumus
skatiet sadaļā

Drukas kasetnes aizstāšana

.

Iespējams, fiksatora temperatūra ir pārāk zema. Printera
draiverī pārliecinieties, vai ir izvēlēts atbilstošs
apdrukājamais materiāls.

92

Nodaļa 7 Problēmu risināšana

LVWW