HP LaserJet P2015 Printer series - Krunkojumi vai burzījumi

background image

Krunkojumi vai burzījumi

Pārliecinieties, vai apdrukājamais materiāls ir ielikts
pareizi. Papildu informāciju skatiet sadaļā

Apdrukājamā

materiāla ievietošana

.

Pārbaudiet apdrukājamā materiāla veidu un kvalitāti.
Papildu informāciju skatiet sadaļā

Papīrs un citi

apdrukājamie materiāli

.

Atveriet tiešās izvades vāku un mēģiniet drukāt tieši.
Papildu informāciju skatiet sadaļā

Tiešā papīra izvade

.

Apgrieziet apdrukājamā materiāla kaudzīti padevē otrādi.
Pamēģiniet arī pagriezt materiālu padeves padevē par
180 °.

Drukājot uz aploksnēm, šo problēmu var radīt gaisa
kabatas aplokšņu iekšpusē. Izņemiet aploksni, izlīdziniet
to un pamēģiniet drukāt vēlreiz.

94

Nodaļa 7 Problēmu risināšana

LVWW