HP LaserJet P2015 Printer series - Tonera plankumi

background image

Tonera plankumi

Iespējams, ka apdrukājamais materiāls neatbilst Hewlett-
Packard specifikācijai (piemēram, materiāls ir pārāk mitrs
vai pārāk rupjš). Papildu informāciju skatiet sadaļā

Papīrs

un citi apdrukājamie materiāli

.

Iespējams, printeris ir jātīra. Norādījumus skatiet
sadaļā

Printera tīrīšana

vai

Apdrukājamo materiālu ceļa

tīrīšana

.