HP LaserJet P2015 Printer series - Iestrēguša papīra izņemšana

background image

Iestrēguša papīra izņemšana

Dažreiz drukas uzdevuma veikšanas laikā apdrukājamais materiāls iestrēgst. Par iestrēgušu
apdrukājamo materiālu informē kļūdas ziņojums programmatūrā un vadības paneļa indikators. Papildu
informāciju skatiet sadaļā

Statusa indikatori

.

Daži no iemesliem, kāpēc apdrukājamais materiāls iestrēgst, ir:

Padeves padevēs var būt nepareizi ievietots papīrs, vai arī tās ir pārāk pilnas. Papildu informāciju
skatiet sadaļā

Apdrukājamā materiāla ievietošana

.

Piezīme:

Pievienojot jaunu apdrukājamo materiālu, vienmēr izņemiet visu padevē

palikušo materiālu un nolīdziniet materiāla kaudzīti. Tas palīdz izvairīties no vairāku
apdrukājamā materiāla lokšņu padošanas printerī vienlaicīgi, tādējādi samazinot papīra
iestrēgšanas iespēju.

Apdrukājamais materiāls neatbilst HP specifikācijām. Papildu informāciju skatiet sadaļā

Papīrs un

citi apdrukājamie materiāli

.

Varētu būt, ka papīra ceļš jāattīra no papīra putekļiem un citām daļiņām. Norādījumus skatiet
sadaļā

Printera tīrīšana

.

Pēc apdrukājamā materiāla iestrēgšanas printerī var būt izbiris toneris. Šis toneris iztīrās pēc dažu lapu
izdrukāšanas.

UZMANĪBU!

Iestrēgstot papīram, uz lappuses var izbirt toneris. Ja toneris nokļūst uz drēbēm,

mazgājiet drēbes aukstā ūdenī. Karsta ūdens iedarbības rezultātā toneris ieēdīsies drēbē uz
visiem laikiem.