HP LaserJet P2015 Printer series - Automātiskās divpusējās drukas ceļš

background image

Automātiskās divpusējās drukas ceļš

Lai izņemtu iesprūdušo materiālu no automātiskās divpusējās drukas ceļa, rīkojieties šādi:

LVWW

Iestrēguša papīra izņemšana

103

background image

UZMANĪBU!

Iesprūdušā materiāla izņemšanai nelietojiet asus priekšmetus, tādus kā pincetes

vai asknaibles. Garantija nesedz zaudējumus, ko radījusi asu priekšmetu lietošana.

1.

Atveriet tiešās izvades vāku.

2.

Pagrieziet zaļās piespiedējsviras uz leju.

3.

Izņemiet 2. papīra padevi.

104

Nodaļa 7 Problēmu risināšana

LVWW

background image

4.

Nospiediet uz leju zaļo sviru automātiskās divpusējās drukas moduļa vākā printera priekšpusē.

5.

Ar abām rokām satveriet apdrukājamā materiāla malu, kas ir visvairāk redzama (ja iespējams —
tā vidusdaļu), un uzmanīgi izvelciet materiālu no printera.

6.

Aizveriet automātiskās divpusējās drukas moduļa vāku, piespiežot to cieši uz augšu.

LVWW

Iestrēguša papīra izņemšana

105

background image

7.

Ievietojiet atpakaļ 2. papīra padevi.

8.

Atveriet automātiskās divpusējās drukas moduļa aizmugurējo vāku.

9.

Ar abām rokām satveriet apdrukājamā materiāla malu, kas ir visvairāk redzama (ja iespējams —
tā vidusdaļu), un uzmanīgi izvelciet materiālu no printera.

106

Nodaļa 7 Problēmu risināšana

LVWW

background image

10.

Aizveriet automātiskās divpusējās drukas moduļa priekšējo vāku.

LVWW

Iestrēguša papīra izņemšana

107