HP LaserJet P2015 Printer series - Drukas kasetnes zona

background image

Drukas kasetnes zona

Lai izņemtu iesprūdušo materiālu no drukas kasetnes zonas, jāveic šādas darbības:

UZMANĪBU!

Iesprūdušā materiāla izņemšanai nelietojiet asus priekšmetus, tādus kā pincetes

vai asknaibles. Garantija nesedz zaudējumus, ko radījusi asu priekšmetu lietošana.

1.

Nospiediet drukas kasetnes vāka pogu un izņemiet drukas kasetni no printera.

UZMANĪBU!

Lai nesabojātu drukas kasetni, pēc iespējas nepakļaujiet to tiešas gaismas

iedarbībai.

96

Nodaļa 7 Problēmu risināšana

LVWW

background image

2.

Atveriet tiešās izvades vāku.

3.

Pagrieziet zaļās piespiedējsviras uz leju.

4.

Ar abām rokām satveriet apdrukājamā materiāla malu, kas ir visvairāk redzama (ja iespējams —
tā vidusdaļu), un uzmanīgi izvelciet materiālu no printera.

LVWW

Iestrēguša papīra izņemšana

97

background image

5.

Ielieciet atpakaļ drukas kasetni un aizveriet drukas kasetnes vāku.