HP LaserJet P2015 Printer series - Izdruku uztvērējs

background image

Izdruku uztvērējs

UZMANĪBU!

Iesprūdušā materiāla izņemšanai nelietojiet asus priekšmetus, tādus kā pincetes

vai asknaibles. Garantija nesedz zaudējumus, ko radījusi asu priekšmetu lietošana.

Ar abām rokām satveriet apdrukājamā materiāla malu, kas ir visvairāk redzama (ja iespējams — tā
vidusdaļu), un uzmanīgi izvelciet materiālu no printera.

LVWW

Iestrēguša papīra izņemšana

101