HP LaserJet P2015 Printer series - Papīra padeves

background image

Papīra padeves

Lai izņemtu iesprūdušo materiālu no padevēm, jāveic šādas darbības:

UZMANĪBU!

Iesprūdušā materiāla izņemšanai nelietojiet asus priekšmetus, tādus kā pincetes

vai asknaibles. Garantija nesedz zaudējumus, ko radījusi asu priekšmetu lietošana.

1.

Atveriet tiešās izvades vāku.

2.

Pagrieziet zaļās piespiedējsviras uz leju.

98

Nodaļa 7 Problēmu risināšana

LVWW

background image

3.

Nospiediet drukas kasetnes vāka pogu un izņemiet drukas kasetni no printera.

4.

Ar abām rokām satveriet apdrukājamā materiāla malu, kas ir visvairāk redzama (ja iespējams —
tā vidusdaļu), un uzmanīgi izvelciet materiālu no printera.

5.

Ielieciet drukas kasetni atpakaļ printerī un aizveriet drukas kasetnes vāku.

LVWW

Iestrēguša papīra izņemšana

99

background image

6.

Atveriet 2. papīra padevi.

7.

Ar abām rokām satveriet apdrukājamā materiāla malu, kas ir visvairāk redzama (ja iespējams —
tā vidusdaļu), un uzmanīgi izvelciet materiālu no printera.

100

Nodaļa 7 Problēmu risināšana

LVWW

background image

8.

Ja apdrukājamais materiāls nav redzams, atveriet priekšējo vāku, izņemiet drukas kasetni un
pagrieziet augšējo apdrukājamā materiāla vedni uz leju. Uzmanīgi velciet apdrukājamo materiālu
uz augšu un ārā no printera.

9.

Atveriet 2. papīra padevi.