HP LaserJet P2015 Printer series - Tiešā papīra izvade

background image

Tiešā papīra izvade

Lai izņemtu iesprūdušo materiālu no tiešās padeves ceļa, jārīkojas šādi:

UZMANĪBU!

Iesprūdušā materiāla izņemšanai nelietojiet asus priekšmetus, tādus kā pincetes

vai asknaibles. Garantija nesedz zaudējumus, ko radījusi asu priekšmetu lietošana.

1.

Atveriet tiešās izvades vāku.

2.

Pagrieziet zaļās piespiedējsviras uz leju.

102

Nodaļa 7 Problēmu risināšana

LVWW

background image

3.

Ar abām rokām satveriet apdrukājamā materiāla malu, kas ir visvairāk redzama (ja iespējams —
tā vidusdaļu), un uzmanīgi izvelciet materiālu no printera.

Piezīme:

Ja apdrukājamo materiālu nevar satvert ar rokām, rīkojieties kā aprakstīts

Drukas kasetnes zona

.

4.

Aizveriet tiešās izvades vāku.