HP LaserJet P2015 Printer series - Grafikas kvalitāte

background image

Grafikas kvalitāte

Grafikas iestatījumi, iespējams, drukas uzdevumam nav piemēroti. Printera logā Properties (Rekvizīti)
pārbaudiet grafikas iestatījumus, tādus kā izšķirtspēja, un ja nepieciešams, pielāgojiet tos. Papildu
informāciju skatiet sadaļā

Windows printera draivera konfigurēšana

vai

Macintosh printera draivera

konfigurēšana

.

Piezīme:

Izšķirtspēja var samazināties, ja pāriet no viena grafikas formāta uz citu.

LVWW

Izdrukātā lappuse atšķiras no tās, kas redzama ekrānā

89