HP LaserJet P2015 Printer series - Izkropļots, nepareizs vai nepilnīgs teksts

background image

Izkropļots, nepareizs vai nepilnīgs teksts

Iespējams, programmatūras instalēšanas laikā tika izvēlēts nepareizs printera draiveris.
Pārliecinieties, vai printera rekvizītos ir izvēlēts HP LaserJet P2015.

Ja no kāda faila tiek drukāts sakropļots teksts, iespējams, ir problēmas tieši ar šo failu. Ja kāda
lietojumprogramma drukā sakropļotu tekstu, iespējams, ir problēmas tieši ar šo
lietojumprogrammu. Pārliecinieties, vai ir izvēlēts atbilstošais printera draiveris.

Ir iespējamas problēmas ar lietojumprogrammu. Mēģiniet drukāt no citas lietojumprogrammas.

USB kabelis, iespējams, ir vaļīgs vai bojāts. Pamēģiniet rīkoties šādi:

Atvienojiet kabeli un pievienojiet atpakaļ tā abus galus.

Pamēģiniet izdrukāt uzdevumu, par kuru esat pārliecināts, ka tas tiek izdrukāts pareizi.

Ja iespējams, pievienojiet kabeli un printeri citam datoram un pamēģiniet izdrukāt uzdevumu,
par kuru esat pārliecināts, ka tas tiek izdrukāts pareizi.

Pamēģiniet izmantot jaunu USB 2.0 kabeli, kas ir ne vairāk kā 3 m garš. Skatiet sadaļu

Izejmateriālu un piederumu pasūtīšana

.

Izslēdziet printeri un datoru. Atvienojiet USB kabeli un pārbaudiet abus tā galus, vai tie nav
bojāti. Pievienojiet atpakaļ USB kabeli, pārliecinoties, vai savienojums ir stingrs.
Pārliecinieties, vai printeris ir tieši savienots ar datoru. Noņemiet visus pārslēdzējus,
dublēšanas ierīces, drošības atslēgas vai jebkuras citas ierīces, kas ir pievienotas starp USB
portu datorā un printeri. Dažreiz šādas ierīces traucē sakariem starp datoru un printeri.
Restartējiet printeri un datoru.