HP LaserJet P2015 Printer series - Trūkst grafikas vai teksta, vai arī nekas nav izdrukāts

background image

Trūkst grafikas vai teksta, vai arī nekas nav izdrukāts

Pārliecinieties, vai jūsu failā nav tukšu lappušu.

Drukas kasetnē, iespējams, vēl ir aizsarglente. Izņemiet drukas kasetni un velciet mēlīti kasetnes
galā, līdz visa lente ir noņemta. Ielieciet drukas kasetni atpakaļ. Norādījumus skatiet sadaļā

Drukas

kasetnes aizstāšana

. Lai pārbaudītu printeri, izdrukājiet demonstrācijas lapu, nospiežot pogu

Go

(Aiziet!).

Grafikas iestatījumi printera logā Properties (Rekvizīti) var nebūt piemēroti izvēlētajam drukas
darbam. Izmēģiniet citus grafikas iestatījumus printera logā Properties (Rekvizīti). Papildu
informāciju skatiet sadaļā

Windows printera draivera konfigurēšana

vai

Macintosh printera draivera

konfigurēšana

.

Iztīriet printeri, it īpaši kontaktus starp drukas kasetni un strāvas padevi.

88

Nodaļa 7 Problēmu risināšana

LVWW