HP LaserJet P2015 Printer series - Izplatītākās Macintosh sistēmas problēmas

background image

Izplatītākās Macintosh sistēmas problēmas

Šajā sadaļā apkopotas problēmas, kas mēdz rasties, izmantojot Mac OS X.

Tabula 7-4

Problēmas ar Mac OS X

Printera draiveris nav atrodams ne programmā Print Center (Drukas centrs), ne Printer Setup Utility (Printera uzstādīšanas
utilīta).

Iemesls

risinājums

Printera programmatūra, iespējams, nav instalēta vai ir instalēta
kļūdaini.

Pārliecinieties, vai printera PPD atrodas šajā cietā diska mapē:
Library/Printers/PPDs/Contents/Resources/
<val>.lproj, kur <val> ir lietotās valodas divu burtu kods. Ja
nepieciešams, veiciet instalāciju atkārtoti. Norādījumus skatiet
rokasgrāmatā Sagatavošanās darbam.

PostScript printera apraksta (PPD) fails ir bojāts.

Izdzēsiet printera PPD failu, kas atrodas šajā cietā diska mapē:
Library/Printers/PPDs/Contents/Resources/
<val>.lproj, kur <val> ir lietotās valodas divu burtu kods.
Pārinstalējiet programmatūru. Norādījumus skatiet rokasgrāmatā
Sagatavošanās darbam.

Printera nosaukums, IP adrese vai Rendezvous vai Bonjour resursdatora nosaukums neatrodas printeru sarakstā ne programmā
Print Center (Drukas centrs), ne Printer Setup Utility (Printera uzstādīšanas utilīta).

Iemesls

risinājums

Iespējams, printeris nav gatavs.

Pārliecinieties, vai kabeļi ir pievienoti pareizi, printeris ir ieslēgts un
deg gatavības indikators. Ja pieslēgums ir izveidots, izmantojot USB
vai Ethernet mezglu, pamēģiniet printeri pieslēgt datoram tieši vai
izmantojot citu portu.

Iespējams, ir atlasīts nepareizais pieslēguma veids.

Pārliecinieties, vai ir atlasīts USB, IP drukāšana vai Rendezvous vai
Bonjour, atkarībā no printera pieslēguma datoram.

Tiek izmantots nepareizs printera nosaukums, IP adrese vai
Rendezvous vai Bonjour resursdatora vārds.

Izdrukājiet konfigurācijas lapu, lai pārbaudītu printera nosaukumu, IP
adresi vai Rendezvous or Bonjour resursdatora nosaukumu.
Pārliecinieties, vai konfigurācijas lapā redzamais printera
nosaukums, IP adrese un Rendezvous vai Bonjour resursdatora
nosaukums ir vienāds ar programmā Print Center (Drukas centrs) vai
Print Setup Utility (Printera uzstādīšanas utilīta) redzamo printera
nosaukumu, IP adresi vai Rendezvous vai Bonjour resursdatora
nosaukumu.

Interfeisa kabelis var būt bojāts vai nekvalitatīvs.

Nomainiet interfeisa kabeli. Pārliecinieties, vai izmantojat kvalitatīvu
kabeli.

Printera draiveris automātiski neuzstāda programmā Print Center (Drukas centrs) vai Print Setup Utility (Printera uzstādīšanas
utilīta) izvēlēto printeri.

Iemesls

risinājums

Iespējams, printeris nav gatavs.

Pārliecinieties, vai kabeļi ir pievienoti pareizi, printeris ir ieslēgts un
deg gatavības indikators. Ja pieslēgums ir izveidots, izmantojot USB
vai Ethernet mezglu, pamēģiniet printeri pieslēgt datoram tieši vai
izmantojot citu portu.

Printera programmatūra, iespējams, nav instalēta vai ir instalēta
kļūdaini.

Pārliecinieties, vai printera PPD atrodas šajā cietā diska mapē:
Library/Printers/PPDs/Contents/Resources/

82

Nodaļa 7 Problēmu risināšana

LVWW

background image

Printera draiveris automātiski neuzstāda programmā Print Center (Drukas centrs) vai Print Setup Utility (Printera uzstādīšanas
utilīta) izvēlēto printeri.

Iemesls

risinājums

<val>.lproj, kur <val> ir lietotās valodas divu burtu kods. Ja
nepieciešams, veiciet instalāciju atkārtoti. Norādījumus skatiet
rokasgrāmatā Sagatavošanās darbam.

PostScript printera apraksta (PPD) fails ir bojāts.

Izdzēsiet printera PPD failu, kas atrodas šajā cietā diska mapē:
Library/Printers/PPDs/Contents/Resources/
<val>.lproj, kur <val> ir lietotās valodas divu burtu kods.
Pārinstalējiet programmatūru. Norādījumus skatiet rokasgrāmatā
Sagatavošanās darbam.

Iespējams, printeris nav gatavs.

Pārliecinieties, vai kabeļi ir pievienoti pareizi, printeris ir ieslēgts un
deg gatavības indikators. Ja pieslēgums ir izveidots, izmantojot USB
vai Ethernet mezglu, pamēģiniet printeri pieslēgt datoram tieši vai
izmantojot citu portu.

Interfeisa kabelis var būt bojāts vai nekvalitatīvs.

Nomainiet interfeisa kabeli. Pārliecinieties, vai izmantojat kvalitatīvu
kabeli.

Drukas darbs netika aizsūtīts uz izvēlēto printeri.

Iemesls

risinājums

Drukas uzdevumu rinda, iespējams, ir pārtraukta.

Pārstartējiet drukas uzdevumu rindu. Atveriet print monitor (Drukas
pārraugs) un atlasiet Start Jobs (Sākt darbus).

Tiek izmantots nepareizs printera nosaukums vai IP adrese. Drukas
uzdevumu saņēmis cits printeris ar tādu pašu vai līdzīgu nosaukumu,
IP adresi vai Rendezvous vai Bonjour resursdatora nosaukumu.

Izdrukājiet konfigurācijas lapu, lai pārbaudītu printera nosaukumu, IP
adresi vai Rendezvous or Bonjour resursdatora nosaukumu.
Pārliecinieties, vai konfigurācijas lapā redzamais printera
nosaukums, IP adrese un Rendezvous vai Bonjour resursdatora
nosaukums ir vienāds ar programmā Print Center (Drukas centrs) vai
Print Setup Utility (Printera uzstādīšanas utilīta) redzamo printera
nosaukumu, IP adresi vai Rendezvous vai Bonjour resursdatora
nosaukumu.

Nevar drukāt no trešās puses USB kartes.

Iemesls

risinājums

Šī kļūda rodas, ja nav instalēta programmatūra USB printeriem.

Pievienojot trešās puses USB karti, iespējams, ir nepieciešama
Apple programmatūra USB Adapter Card Support. Visjaunākā šīs
programmatūras versija ir pieejama Apple Web vietā.

Tabula 7-4

Problēmas ar Mac OS X (turpinājums)

LVWW

Izplatītākās Macintosh sistēmas problēmas

83

background image

Ja printeris ir pievienots ar USB kabeli, pēc tam, kad tā draiveris ir atlasīts, tas nav redzams programmā Print Center (Drukas
centrs) vai Print Setup Utility (Printera uzstādīšanas utilīta).

Iemesls

risinājums

Šo problēmu izraisa vai nu programmatūra vai aparatūra.

Programmatūras problēmu novēršana

Pārbaudiet, vai jūsu Macintosh atbalsta USB.

Pārliecinieties, vai jūsu Macintosh operētājsistēma ir
Mac OS X v10.2 vai jaunāka.

Pārliecinieties, vai operētājsistēmā Macintosh ir pareizā Apple
USB programmatūra.

Aparatūras problēmu novēršana

Pārbaudiet, vai printeris ir ieslēgts.

Pārliecinieties, vai USB kabelis ir pareizi pievienots.

Pārbaudiet, vai tiek izmantots atbilstošs USB kabelis.

Nodrošiniet, ka strāvas ķēdei nav pieslēgts pārāk daudz USB
ierīču. Atvienojiet visas ierīces no ķēdes un pievienojiet kabeli
tieši pie resursdatora USB porta.

Pārbaudiet, vai ķēdē nav saslēgti virknē vairāk kā divi USB
mezgli, kas nav pievienoti strāvai. Atvienojiet visas ierīces no
ķēdes un pievienojiet kabeli tieši pie resursdatora USB porta.

Piezīme:

iMac tastatūra ir USB mezgls, kas nav

pievienots strāvai.

Tabula 7-4

Problēmas ar Mac OS X (turpinājums)

84

Nodaļa 7 Problēmu risināšana

LVWW