HP LaserJet P2015 Printer series - Printera programmatūras problēmas

background image

Printera programmatūras problēmas

Tabula 7-6

Printera programmatūras problēmas

Problēma

Risinājums

Mapē Printer (Printeris) nav redzams HP LaserJet P2015
printera draiveris.

Vēlreiz instalējiet printera programmatūru. Windows
uzdevumjoslā noklikšķiniet uz Start (Sākt), atlasiet
Programs (Programmas), atlasiet HP LaserJet P2015
un noklikšķiniet uz Uninstall (Noņemt instalāciju).
Izslēdziet printeri. Instalējiet printera programmatūru no
kompaktdiska. Ieslēdziet printeri.

Piezīme:

Aizveriet visas lietojumprogrammas.

Lai aizvērtu lietojumprogrammu, kuras ikona ir
sistēmas teknē, ar peles labo taustiņu
noklikšķiniet uz ikonas un atlasiet Close
(Aizvērt) vai Disable (Deaktivizēt).

Izmēģiniet pārspraust USB kabeli citā tā paša datora USB
portā.

Ja mēģināt drukāt ar koplietošanas printeri, Windows
uzdevumjoslā noklikšķiniet uz Start (Sākt), atlasiet
Settings (Iestatījumi) un atlasiet Printers (Printeri).
Veiciet dubultklikšķi uz ikonas Add Printer (Pievienot
printeri). Izpildiet printera pievienošanas vedņa
norādījumus.

Programmatūras instalēšanas laikā tika parādīts kļūdas
ziņojums

Vēlreiz instalējiet printera programmatūru. Windows
uzdevumjoslā noklikšķiniet uz Start (Sākt), atlasiet
Programs (Programmas), atlasiet HP LaserJet P2015
un noklikšķiniet uz Uninstall (Noņemt instalāciju).
Izslēdziet printeri. Instalējiet printera programmatūru no
kompaktdiska. Ieslēdziet printeri.

Piezīme:

Aizveriet visas lietojumprogrammas.

Lai aizvērtu lietojumprogrammu, kuras ikona ir
uzdevumjoslā, ar peles labo taustiņu
noklikšķiniet uz ikonas un atlasiet Close
(Aizvērt) vai Disable (Deaktivizēt).

Pārbaudiet brīvās vietas apjomu uz diska, kurā instalējat
printera programmatūru. Ja nepieciešams, atbrīvojiet pēc
iespējas vairāk vietas un atkārtoti instalējiet printera
programmatūru.

Ja nepieciešams, palaidiet utilītu Disk Defragmenter
(Diska defragmentētājs) un atkārtoti instalējiet printera
programmatūru.

Printeris ir gatavības režīmā, bet nekas netiek drukāts

Izdrukājiet konfigurācijas lapu, izmantojot printera
vadības paneli, un pārbaudiet printera funkcionalitāti.

Pārbaudiet, vai visi kabeļi ir pareizi nostiprināti un atbilst
specifikācijai. Tas attiecas uz USB, tīkla un barošanas
kabeļiem. Pamēģiniet izmantot jaunu kabeli.

90

Nodaļa 7 Problēmu risināšana

LVWW