HP LaserJet P2015 Printer series - 1. solis: vai printeris ir uzstādīts pareizi?

background image

1. solis: vai printeris ir uzstādīts pareizi?

Vai printeris ir pievienots strāvas padeves kontaktligzdai, kura darbojas?

Vai ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzis ir ieslēgts?

Vai drukas kasetne ir ielikta pareizi? Skatiet sadaļu

Drukas kasetnes aizstāšana

.

Vai papīrs ir pareizi ievietots padevē? Skatiet sadaļu

Apdrukājamā materiāla ievietošana

.

Ja uz iepriekš dotajiem jautājumiem atbildējāt apstiprinoši,
pārejiet uz

2. solis: vai gatavības indikators deg?

Ja printeris neieslēdzas,

Sazinieties ar HP tehnisko atbalstu

.