HP LaserJet P2015 Printer series - 2. solis: vai gatavības indikators deg?

background image

2. solis: vai gatavības indikators deg?

Pārliecinieties, vai gatavības indikators (1) vadības panelī ir iedegts.

Pārejiet uz

3. solis: vai varat izdrukāt demonstrācijas lapu?

Ja vadības paneļa indikatori neizskatās kā augšējā attēlā,
skatiet

Statusa indikatori

.

Ja nespējat atrisināt problēmu,

Sazinieties ar HP tehnisko

atbalstu

.

72

Nodaļa 7 Problēmu risināšana

LVWW