HP LaserJet P2015 Printer series - Statusa indikatori

background image

Statusa indikatori

Tabula 7-1

Statusa indikatoru apzīmējumi

Simbols, kas apzīmē izslēgtu indikatoru

Simbols, kas apzīmē izslēgtu indikatoru

Simbols, ar kuru tiek apzīmēts mirgojošs indikators

Tabula 7-2

Vadības paneļa indikatoru informācija

Indikatoru stāvoklis

Printera statuss

Darbība

Inicializācija/darba uzsākšana

Darba uzsākšanas laikā Go (Aiziet!),
Ready (Gatavs) un Attention
(Brīdinājums) indikatori secīgi deg viens
pēc otra (ar intervālu 500 ms).

Rekonfigurācijas inicializācija

Printera darba uzsākšanas brīdī varat
pieprasīt īpašas inicializācijas secības,
kas pārkonfigurē printeri. Ja kāda no
secībām ir pieprasīta, piemēram, Cold
Reset, indikatori secīgi deg tāpat kā
inicializācijas/darba uzsākšanas laikā.

Darba atcelšana

Kad darba atcelšanas process ir
pabeigts, printeris atgriežas stāvoklī
Ready (Gatavs).

Rekonfigurācijas, inicializācijas un darba
atcelšanas laikā pogu spiešanai nav
nozīmes.

LVWW

Statusa indikatori

75

background image

Indikatoru stāvoklis

Printera statuss

Darbība

Gatavs

Printeris ir gatavs darbam, bet nedrukā.

Lai izdrukātu konfigurācijas lapu,
nospiediet un 5 sekundes turiet
nospiestu pogu

Go

(Aiziet!).

Lai izdrukātu demonstrācijas lapu,
nospiediet un atlaidiet pogu

Go

(Aiziet!).

Datu apstrāde

Printeris apstrādā vai saņem datus.

Lai atceltu pašreizējo drukas uzdevumu,
nospiediet pogu

Cancel

(Atcelt).

Tabula 7-2

Vadības paneļa indikatoru informācija (turpinājums)

76

Nodaļa 7 Problēmu risināšana

LVWW

background image

Indikatoru stāvoklis

Printera statuss

Darbība

Manual Feed (Manuālā padeve) vai
Continuable Error (Nekritiska kļūda)

Šis stāvoklis iestājas šādos gadījumos:

Manuālā padeve

Vispārēja nekritiska kļūda

Atmiņas konfigurācijas kļūda

Kļūda saistīta ar drukas īpatnībām/
darbu

Lai atceltu kļūdas paziņojumu un
izdrukātu visu iespējamo informāciju,
nospiediet pogu

Go

(Aiziet!).

Ja atcelšana ir sekmīga, printeris pāriet
uz datu saņemšanas režīmu un pabeidz
darbu.

Ja atcelšana ir nesekmīga, printeris
atgriežas nekritiskās kļūdas stāvoklī.

Brīdinājums

Drukas kasetnes vāks ir atvērts

Aizveriet drukas kasetnes vāku.

Tabula 7-2

Vadības paneļa indikatoru informācija (turpinājums)

LVWW

Statusa indikatori

77

background image

Indikatoru stāvoklis

Printera statuss

Darbība

Fatāla kļūda

Izslēdziet printeri, pagaidiet 10
sekundes un ieslēdziet to atkal.

Ja nespējat atrisināt problēmu,

Sazinieties ar HP tehnisko
atbalstu

.

Papildaprīkojuma kļūda

Lai apskatītu papildinformāciju par kļūdu,
nospiediet pogu

Go

(Aiziet!). Indikatoru

izgaismojums izmainās. Papildu
informāciju par redzamo indikatoru
norādi skatiet

Tabula 7-3

Papildaprīkojuma kļūdu rādītāji

. Kad

poga

Go

(Aiziet!) tiek atlaista, printeris

atgriežas sākotnējā papildaprīkojuma
kļūdas stāvoklī.

Tabula 7-2

Vadības paneļa indikatoru informācija (turpinājums)

78

Nodaļa 7 Problēmu risināšana

LVWW

background image

Indikatoru stāvoklis

Printera statuss

Darbība

Tonera ir maz

Indikatori Go (Aiziet!), Ready (Gatavs) un
Attention (Brīdinājums) darbojas
neatkarīgi no tonera daudzuma.

Pasūtiet jaunu drukas kasetni un
izmantojiet to. Skatiet sadaļu

Izejmateriālu un piederumu pasūtīšana

.

Tonera nav

Drukas kasetne ir izņemta no printera.

Ielieciet drukas kasetni atpakaļ printerī.

Tabula 7-2

Vadības paneļa indikatoru informācija (turpinājums)

LVWW

Statusa indikatori

79

background image

Indikatoru stāvoklis

Printera statuss

Darbība

Iestrēdzis papīrs

Izņemiet iestrēgušo papīru. Skatiet
sadaļu

Iestrēguša papīra izņemšana

.

Tabula 7-2

Vadības paneļa indikatoru informācija (turpinājums)

80

Nodaļa 7 Problēmu risināšana

LVWW

background image

Indikatoru stāvoklis

Printera statuss

Darbība

Beidzies papīrs

Ievietojiet papīru vai citu apdrukājamo
materiālu.

Papīra kļūme

Printerī ievietots nepiemērots papīrs vai
cits apdrukājamais materiāls.

Ievietojiet piemērotu papīru vai citu
apdrukājamo materiālu. Skatiet sadaļu

Papīrs un citi apdrukājamie materiāli

.

Nospiediet pogu

Go

(Aiziet!), lai ignorētu

nosacījumu.

Tabula 7-3

Papildaprīkojuma kļūdu rādītāji

Papildaprīkojuma kļūda

Brīdinājuma indikators

Gatavības indikators

Darbības indikators

DIMM slotu nesavietojamības
kļūda

Nedeg

Nedeg

Deg

Tabula 7-2

Vadības paneļa indikatoru informācija (turpinājums)

LVWW

Statusa indikatori

81