HP LaserJet P2015 Printer series - Tīkla uzstādīšanas problēmu risināšana

background image

Tīkla uzstādīšanas problēmu risināšana

Ja dators nevar atrast tīklam pieslēgtu HP LaserJet 2015 printeri, rīkojieties šādi:

1.

Pārbaudiet, vai kabeļi ir pareizi pievienoti. Pārbaudiet visus šos savienojumus:

Strāvas kabeļus;

Kabeļus starp printeri un centrmezglu vai pārslēgu;

Kabeļus starp centrmezglu vai pārslēgu un datoru;

Kabeļus uz modemu vai interneta pieslēgumu un no tā, ja tādi ir.

2.

Pārliecinieties, vai datora tīkla savienojumi strādā pareizi (tikai operētājsistēmā Windows):

Windows darbvirsmā veiciet dubultklikšķi uz My Network Places (Manas tīkla vietas) vai
Network Neighborhood (Tīkla apkaime).

Noklikšķiniet uz saites Entire Network (Viss tīkls).

Noklikšķiniet uz saites Entire Contents (Viss saturs).

Veiciet dubultklikšķi uz kādas no tīkla ikonām un pārliecinieties, vai visas ierīces tiek parādītas.

3.

Pārliecinieties, vai tīkla savienojums ir aktīvs:

Pārbaudiet tīkla indikatoru uz tīkla (RJ-45) savienotāja printera aizmugurē.

Ja kāds no indikatoriem ir iedegts un nemirgo, printeris ir savienots ar tīklu.

Ja abi tīkla indikatori nedeg, pārbaudiet kabeļa savienojumu starp printeri un vārteju, pārslēgu
vai koncentratoru, lai pārliecinātos, vai savienojumi ir droši.

Ja savienojumi ir droši, izslēdziet strāvas padevi printerim uz vismaz 10 sekundēm un pēc
tam to atkal atjaunojiet.

4.

Izdrukājiet tīkla konfigurācijas lapu. Skatiet sadaļu

Tīkla konfigurācijas lapa

.

Tīkla konfigurācijas lapā pārbaudiet vai printerim ir piešķirta no nulles atšķirīga IP adrese.

Ja tīkla konfigurācijas lapā nav spēkā esošas no nulles atšķirīgas IP adreses, atjaunojiet
HP iekšējā tīkla porta rūpnīcas standarta iestatījumus, vienlaicīgi nospiežot pogas

Go

(Aiziet!)

un

Cancel

(Atcelt).

Pēc tam, kad indikatori Go (Aiziet!), Ready (Gatavs) un Attention (Brīdinājums) beidz secīgi
degt viens pēc otra, printeris atgriežas gatavības stāvoklī un atiestatīšana ir pabeigta.

Divas minūtes pēc tam, kad printeris ir gatavs darbam, izdrukājiet tīkla konfigurācijas lapu
vēlreiz un pārbaudiet vai printerim ir piešķirta derīga IP adrese.

Ja IP adresē joprojām ir tikai nulles,

Sazinieties ar HP tehnisko atbalstu

.

108

Nodaļa 7 Problēmu risināšana

LVWW

background image

A