HP LaserJet P2015 Printer series - Atbilstības deklarācija

background image

Atbilstības deklarācija

Atbilstības deklarācija

saskaņā ar ISO/IEC rokasgrāmatu 22 un EN 45014
Ražotāja nosaukums:

Hewlett-Packard Company

Ražotāja adrese:

11311 Chinden Boulevard,
Boise, Idaho 83714-1021, USA

apstiprina, ka izstrādājums

Izstrādājuma nosaukums

4)

:

HP LaserJet P2015 sērija

Reglamentēšanas modelis

3)

:

BOISB-0602-00

Ieskaitot: Q5931A — Papildu 250 lapu padeves paplāte

Izstrādājuma iespējas:

VISAS

Tonera kasetnes: Q7553A / Q7553X

atbilst šādiem izstrādājuma rādītājiem:

Drošība:

IEC 60950-1:2001 / EN 60950-1:2001 +A11
IEC 60825-1:1993 +A1 +A2/EN 60825-1:1994 +A1 +A2 (1. kategorijas lāzera/LED ierīce)
GB4943-2001

EMC:

CISPR 22:1993 +A1 +A2/ EN 55022:1994 B klase

1)

EN 61000-3-2:2000
EN 61000-3-3:1995 / A1
EN 55024:1998 +A1 +A2
FCC nodaļa 47 CFR, 15. daļa B klase

2)

/ICES-003, 4. izdevums

GB9254-1998, GB17625.1-2003

Papildinformācija

Izstrādājums atbilst EMC direktīvai 89/336/EEC un Zema sprieguma direktīvai 73/23/EEC un attiecīgi ir marķēts ar CE zīmi.

1) Izstrādājums ir testēts standarta konfigurācijā ar Hewlett-Packard personālo datoru sistēmām.

2) Šī ierīce atbilst FCC noteikumu 15. daļai. Darbību nosaka šādi apstākļi: (1) šī ierīce nedrīkst izraisīt radioierīču darbības traucējumus un
(2) šai ierīcei ir jāpieņem jebkurš saņemtais traucējums pat tad, ja tas var radīt nevēlamu darbību.

3) Reglamentēšanas nolūkos šim izstrādājumam ir piešķirts reglamentēšanas modeļa numurs. Šo numuru nedrīkst sajaukt ar izstrādājuma
nosaukumu vai izstrādājuma numuru(iem).

Boise, Idaho 83714, USA

2006. gada 1. septembris

TIKAI jautājumos par reglamentāciju sazinieties ar:

Kontaktinformācija
Austrālijā:

Product Regulations Manager, Hewlett-Packard Australia Ltd., 31-41 Joseph Street, Blackburn, Victoria 3130,
Austrālija

Kontaktinformācija
Eiropā:

Vietējo Hewlett-Packard tirdzniecības un servisa biroju vai Hewlett-Packard GmbH, Department HQ-TRE / Standards
Europe, Herrenberger Straße 140, Böblingen, D-71034, Germany, (FAKSS: +49-7031-14-3143)

Kontaktinformācija
ASV:

Product Regulations Manager, Hewlett-Packard Company, PO Box 15, Mail Stop 160, Boise, Idaho 83707-0015,
USA, (tālrunis: 208-396-6000)

LVWW

Atbilstības deklarācija

133