HP LaserJet P2015 Printer series - HP LaserJet drukas izejmateriāli

background image

HP LaserJet drukas izejmateriāli

Tukšās HP LaserJet drukas kasetnes var ērti bez maksas nodot otrreizējai pārstrādei ar programmas
HP Planet Partners starpniecību. HP ir apņēmusies piedāvāt atjautīgus, kvalitatīvus izstrādājumus un
pakalpojumus, kas nav kaitīgi apkārtējai videi, — no izstrādājuma projektēšanas un ražošanas līdz
izplatīšanai, darbināšanai un otrreizējai pārstrādei. Mēs nodrošināsim jūsu nodoto HP LaserJet drukas

136

Pielikums D Reglamentējoša informācija

LVWW

background image

kasetņu pareizu otrreizējo pārstrādi, atgūstot jauniem izstrādājumiem noderīgās plastmasas un metāla
daļas un nepieļaujot, ka izgāztuvēs nonāk miljoniem tonnu atkritumu. Tā kā šī kasetne tiek pakļauta
otrreizējai pārstrādei un izmantota jaunu materiālu radīšanā, tā netiks jums atgriezta. Piedaloties
programmā HP Planet Partners, jūsu tukšās HP LaserJet drukas kasetnes tiek atbildīgi pārstrādātas
otrreizējai izmantošanai. Pateicamies par apkārtējās vides aizsardzību!

Daudzās valstīs/reģionos šī izstrādājuma drukas izejmateriālus (piemēram, drukas kasetnes) var nodot
atpakaļ HP, izmantojot HP drukas izejmateriālu atgriešanas un pārstrādes programmu. Šī vienkārši
izmantojamā izejmateriālu bezmaksas atgriešanas programma ir pieejama vairāk nekā 35 valstīs/
reģionos. Vairākās valodās sagatavotā informācija un norādījumi par programmu ir iekļauti katrā
HP LaserJet drukas kasetnes un izejmateriālu iesaiņojumā.