HP LaserJet P2015 Printer series - Informācija par HP drukas izejmateriālu atgriešanas un otrreizējās pārstrādes programmu

background image

Informācija par HP drukas izejmateriālu atgriešanas un otrreizējās

pārstrādes programmu

Kopš 1992. gada HP piedāvā HP LaserJet izejmateriālu bezmaksas atgriešanu un otrreizējo pārstrādi.
2004. gadā programma HP Planet Partners for LaserJet Supplies bija pieejama 85% pasaules tirgus,
kur tiek pārdoti HP LaserJet izejmateriāli. Uzlīmes ar norādi par apmaksātiem pasta izdevumiem un
uzrakstītu adresi ir iekļautas lietošanas pamācībā lielākajā daļā HP LaserJet drukas kasetņu
iepakojumu. Uzlīmes un iesaiņojuma materiāli ir pieejami arī Web vietā:

http://www.hp.com/recycle

.

Izmantojiet šo uzlīmi, lai atgrieztu tikai tukšas, oriģinālās HP LaserJet drukas kasetnes. Lūdzu, nelietojiet
šo uzlīmi tādu kasetņu nosūtīšanai, kas nav HP kasetnes, atkārtoti uzpildītas vai pārstrādātas, kā arī
garantijas nosacījumu iestāšanās rezultātā. Programmas HP Planet Partners ietvaros nejauši nosūtīti
drukas izejmateriāli un citi priekšmeti netiek atgriezti.

2004. gadā visā pasaulē HP Planet Partners izejmateriālu pārstrādes programmas ietvaros tika
pārstrādāti vairāk nekā 10 miljoni HP LaserJet drukas kasetņu. Šis rekordskaitlis nozīmē, ka atkritumos
netika izmesti 12 miljoni kilogramu drukas kasetņu materiāla. 2004. gadā visā pasaulē HP ir
pārstrādājusi vidēji 59% no drukas kasetnēm, kuru svaru galvenokārt veido plastmasa un metāls.
Plastmasa un metāls tiek izmantots jaunu preču ražošanā, piemēram, HP izgatavo plastmasas paplātes
un spoles. Atbrīvošanās no pārējiem materiāliem notiek videi nekaitīgā veidā.

Atgriešana ASV

Lai nododot atpakaļ izmantotās drukas kasetnes un izejmateriālus, videi nodarītu pēc iespējas mazāku
kaitējumu, HP iesaka nosūtīt kasetnes vairumā. Vienkārši sasieniet divas vai vairākas kasetnes kopā
un izmantojiet vienu, iepriekš apmaksātu, jau adresētu UPS uzlīmi, kas tika piegādāta iepakojumā. Lai
iegūtu papildu informāciju (ja atrodaties ASV), zvaniet (1) (800) (340-2445) vai apmeklējiet HP Web
vietu

http://www.hp.com/recycle

.

Atgriešana ārpus ASV

Klientiem, kuri neatrodas ASV, papildu informāciju par HP izejmateriālu atgriešanas un pārstrādes
programmu iesakām izlasīt Web vietā

http://www.hp.com/recycle

.