HP LaserJet P2015 Printer series - Vides aizsardzība

background image

Vides aizsardzība

Hewlett-Packard Company ir apņēmusies ražot kvalitatīvus izstrādājumus apkārtējai videi nekaitīgā
veidā. Izstrādājuma ražošanas laikā tiek ievēroti visi priekšnosacījumi, lai pēc iespējas mazinātu ietekmi
uz vidi.