HP LaserJet P2015 Printer series - Norādījumi printera atkārtotai iepakošanai

background image

Norādījumi printera atkārtotai iepakošanai

Atkārtoti iepakojot printeri, ievērojiet šādus noteikumus:

Ja iespējams, pievienojiet izdruku paraugus un 5–10 cita apdrukājamā materiāla lapas, kas netiek
drukātas pareizi.

Izņemiet un paturiet visas DIMM atmiņas kartes, kas tika ievietotas printerī. Papildu informāciju
skat. sadaļā

DIMM atmiņas uzstādīšana

.

UZMANĪBU!

Statiskā elektrība var sabojāt DIMM kartes. Darbojoties ar DIMM kartēm,

nēsājiet iezemētu antistatisku plaukstas locītavas apsēju.

Noņemiet un saglabājiet visus kabeļus, papīra padeves un papildu piederumus, kas uzstādīti
printerī.

Izņemiet un saglabājiet drukas kasetni.

UZMANĪBU!

Lai nebojātu drukas kasetni, glabājiet to oriģinālajā iepakojumā vai

novietojiet to tā, lai tā netiktu pakļauta gaismas iedarbībai.

Ja iespējams, izmantojiet oriģinālo transportēšanas konteineru un iepakojuma materiālus. Jūs
atbildat par bojājumiem, kas radušies transportēšanas laikā nepareizas iepakošanas dēļ
. Ja
printera iepakojuma materiāls ir jau iznīcināts, sazinieties ar vietējo pasta nodaļu, lai iegūtu
informāciju par printera atkārtotu iepakošanu.

Hewlett-Packard iesaka apdrošināt ierīci pret zaudējumiem transportēšanas laikā.