HP LaserJet P2015 Printer series - Handmatig dubbelzijdig afdrukken via de vlakke uitvoerklep

background image

Handmatig dubbelzijdig afdrukken via de vlakke uitvoerklep

In de volgende gedeelten worden instructies gegeven voor de verschillende besturingssystemen.

Windows

1.

Open de vlakke uitvoerklep.

2.

Open de printereigenschappen (of de voorkeursinstellingen voor afdrukken in Windows 2000
en XP). Zie

De Windows-printerdriver configureren

voor instructies.

3.

Schakel op het tabblad Afwerking het selectievakje Juiste volgorde voor rechte papierbaan in.

38

Hoofdstuk 5 Afdruktaken

NLWW

background image

Opmerking

Niet alle printerfuncties zijn beschikbaar in alle drivers of besturingssystemen.

Raadpleeg de online-Help voor de Printereigenschappen (driver) voor informatie over de
beschikbare functies voor die driver.

4.

Schakel op het tabblad Afwerking het selectievakje Print On Both Sides (Manually) (Dubbelzijdig
afdrukken (handmatig)) in.

5.

Klik op OK.

6.

Druk de eerste zijde van het document af vanuit lade 1.

7.

Pak de afgedrukte pagina's en zorg dat de stapel recht ligt.

8.

Plaats de stapel terug in lade 1 met de bedrukte zijde naar beneden en de bovenrand richting de
printer.

9.

Druk op de

Start

-knop om de tweede zijde af te drukken.

NLWW

Dubbelzijdig afdrukken (duplex)

39

background image

Mac OS X

1.

Open de vlakke uitvoerklep.

2.

Volg onderstaande stappen wanneer de printeroptie Handmatige duplex niet verschijnt:

a.

Controleer of HP Manual Duplex&Booklet (Classic) (HP handmatige duplex & brochure
(klassiek)) is geselecteerd tijdens de installatie van de softwaredriver met de optie Speciale
installatie
.

b.

Kies Archief-Print, selecteer Plug-In Preferences (Plug-in voorkeuren) en klik op het pijltje
naar rechts. Het pijltje naar rechts verandert in een pijltje naar beneden en de functie
HP Manual Duplex&Booklet (HP handmatige duplex & brochure) wordt weergegeven.

c.

Selecteer Print Time Filters (Print tijdfilters), selecteer HP Manual Duplex&Booklet (HP
handmatige duplex & brochure) en klik op Bewaar instellingen.

d.

Selecteer Handmatige duplex en vervolgens Print beide zijden.

e.

Selecteer Alternate output bin is open (straight through paper path) (Andere uitvoerlade
is open (rechte papierbaan)).

3.

Druk de eerste zijde van het document af vanuit lade 1.

4.

Pak de afgedrukte pagina's en zorg dat de stapel recht ligt.

40

Hoofdstuk 5 Afdruktaken

NLWW

background image

5.

Plaats de stapel terug in lade 2 met de bedrukte zijde naar beneden en de bovenrand richting de
printer.

6.

Druk op de

Start

-knop om de tweede zijde af te drukken.